ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το οπτικοακουστικό αρχείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ξεκίνησε να οργανώνεται και να αναπτύσσεται συστηματικά από το 1986.

Περιλαμβάνει υλικό κυρίως από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, σχετικό με γεγονότα, πρόσωπα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας της Κρήτης, αλλά και της χώρας.

Η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η δυνατότητα πρόσβασης στα οπτικοακουστικά τεκμήρια του Τμήματος σκοπό έχουν τη διαφύλαξή τους, καθώς και την αξιοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενη/ο χάριν έρευνας, μελέτης ή ψυχαγωγίας.

Ανακαλύψτε το αρχείο του Οπτικοακουστικού Τμήματος της Β.Δ.Β.

Αναζήτηση στο Αρχείο

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΕΙΔΟΣ


ΘΕΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

/51   Τεκμήρια
/51   Τεκμήρια

Οι οπτικοακουστικοί θησαυροί της Βικελαίας

Αναζήτηση