Η ΒΙΚΕΛΑΙΑ

Η ιστορία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι μακρά και ιδιαίτερη. Από τους ανθρώπους που δώρισαν τα βιβλία τους μέχρι και τους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτήν, από τα έργα και τις δράσεις που άφησε πίσω της μέχρι και όσα σχεδιάζει τώρα, όλοι και όλα που σχετίστηκαν με τη βιβλιοθήκη συνέβαλαν στο η Β.Δ.Β. να μη θεωρείται μία τυπική βιβλιοθήκη, αλλά ένα πολιτισμικό ίδρυμα που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Οπτικοακουστικό Τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έχει αρχίσει να συγκεντρώνει οπτικό και ακουστικό υλικό, να το διαφυλάσσει και να το συντηρεί, να το επεξεργάζεται και να το τεκμηριώνει. Καταγράφει με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτει όλες τις εκδηλώσεις της Β.Δ.Β., καθώς και άλλες πολιτισμικές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Στις δράσεις του Τμήματος ανήκει η ίδρυση και λειτουργία της «Κινηματογραφικής Λέσχης» από κοινού με την Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου, στο πλαίσιο της οποίας προβάλλονταν κλασικές ταινίες.

Επιπλέον, σε συνεργασία με εξειδικευμένους μουσικολόγους, επί τρία χρόνια και σε εβδομαδιαία βάση παραδίδονταν στους φίλους-μέλη της Β.Δ.Β. μαθήματα για την κλασική μουσική, την Τζαζ, τη New Age κ.ά., συμβάλλοντας στην επιμόρφωσή τους ως προς τα είδη της μουσικής και στην επαφή τους με ποικίλα μουσικά ερεθίσματα.

Μια ακόμη άξια αναφοράς δράση του Οπτικοακουστικού Τμήματος είναι η καταγραφή μιας σειράς «ζωντανών» μαρτυριών για τα γεγονότα της Κατοχικής περιόδου. Αυτές οι μαρτυρίες αποτελούν ψηφίδες για τη συγγραφή της τοπικής ιστορίας και αναδεικνύουν το ύφος, την ντοπιολαλιά και την ψυχοσύνθεση ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η συστηματική συνεργασία με ειδικευμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό τις ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, όχι μόνο σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αλλά και με περιοχές εκτός Κρήτης ‒όπως η Γαύδος, η Χίος και η Σάμος. Ντοκιμαντέρ που παρήχθησαν για τον σκοπό αυτόν βραβεύθηκαν στα φεστιβάλ όπου προβλήθηκαν.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο με τίτλο «Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Β.Δ.Β.) με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» στοχεύει στη διάχυση του οπτικοακουστικού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης στο ευρύ κοινό με τη χρήση υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020». Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Η Uni Systems, η ανάδοχος εταιρεία, το υλοποίησε με τη συμβολή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

 

Με την υλοποίηση του έργου τα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν:

  • την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας της Κρήτης έτσι όπως καταγράφεται μέσα από το πλούσιο οπτικοακουστικό αρχείο της Β.Δ.Β.
  • την ψηφιακή καταγραφή και διάσωση των τεκμηρίων.
  • την παροχή υπηρεσιών εμπλουτισμένης ψηφιακής εμπειρίας και ενημέρωσης με σύγχρονα, πολυμεσικά περιβάλλοντα.

 

Αποτελέσματα έργου

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του οπτικοακουστικού αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 350 βιντεοκασέτες, 400 κασέτες ήχου, 300 μπομπίνες, 100 καρτ ποστάλ, 50 χάρτες.
  • Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και διαδικτυακή πύλη ανάδειξης του οπτικοακουστικού αρχείου της Β.Δ.Β.
  • Διαδραστική οπτικοακουστική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Ψηφιακές διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Όραμα

Όραμα του Οπτικοακουστικού Τμήματος της Β.Δ.Β. αποτελεί η συνεχής ενημέρωση του αρχείου του με νέο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό ώστε να συνεχίσει να προβάλλεται και να υποστηρίζεται η έρευνα, καθώς και η μελέτη, από το ενδιαφερόμενο κοινό.

Αριθμός Τεκμηρίων

0
Βιντεοκασέτες
0
Κασέτες Ήχου
0
Μπομπίνες
0
Χάρτες
0
Κάρτ Ποστάλ

Οι οπτικοακουστικοί θησαυροί της Βικελαίας

Αναζήτηση